P.R.D.i.M. Sp. z o.o.

Nasza oferta

Oferujemy kompleksowe wykonanie następujących robót budowlanych :

 

– drogowych, w tym remonty cząstkowe nawierzchni oraz roboty brukarskie

– roboty ziemne i rozbiórkowe

– wzmocnienie podłoża, stabilizacje i recykling podbudowy (MC, MCE, MCA)

– budowa mostów oraz obiektów inżynierskich w tym przepusty, ściany oporowe

– budowa sieci kanalizacji deszczowych, sanitarnych i wodociągowych

– wynajem sprzętu budowlanego

– roboty utrzymaniowe dróg i obiektów mostowych

– budowa obiektów hydrotechnicznych

– utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych

– projektowanie dróg i mostów oraz sieci

– nadzór nad robotami

– prowadzenie specjalistycznych szkoleń (budowa dróg, recyklingi i stabilizacje oraz badania laboratoryjne)

– budowlane z zakresu budownictwa kubaturowego oraz remonty takich obiektów