P.R.D.i.M. Sp. z o.o.

Kontakt

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Spółka z o.o.

ul. Kłosowa 4, 47-206 Kędzierzyn-Koźle

NIP: 749-208-96-98  REGON: 161503526

tel/fax: 77 48-25-935

e-mail: prdim-kk@wp.pl


 Prezes zarządu

 Kazimierz Kwiecień

tel. 601-169-150

Dyrektor ds. Technicznych

Jan Bara

tel. 602-619-526

Dyrektor ds. Marketingu

Radosław Botuliński

tel. 602-714-318

Kierownik Działu Realizacji Projektów

Marcin Stania

tel. 697-484-935

Inżynier budowy

Małgorzata Wąsik

tel. 660-415-428

Kierownik budowy

Andrzej Sitek

tel. 606-492-374